MPGK Wolin - podnośnikPodnośnik

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w związku z planowaną rozbudową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mickiewicza 20 w Wolinie, na czas przygotowania i realizacji inwestycji , wprowadzone zostaną ograniczenia przyjmowanych segregowanych odpadów od mieszkańców gminy Wolin.

DO PSZOK-u przyjmowane są odpady pochodzące tylko od mieszkańców gminy Wolin, którzy mają złożoną deklarację i wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK JEST CZYNNY DLA MIESZKAŃCÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
ORAZ W KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00

Dostarczając odpady komunalne do PSZOK należy potwierdzić miejsce zamieszkania (okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolin (potwierdzenie przelewu, dokonania wpłaty).

W przypadku nieokazania dokumentów obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

ZA WSZELKIE WYNIKŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów selektywnie gromadzonych pochodzących
z gospodarstw domowych:

OdpadTakNie
SzkłoOpakowania szklane:
bez nakrętek, słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach – wolne od zanieczyszczeń
Szyby: samochodowe, okienne i drzwiowe, lustra

Opakowania szklane: zanieczyszczone, ceramika i szkło użytkowe
Tworzywa sztuczneOpakowania z tworzyw sztucznych:
po środkach spożywczych (np. po margarynach, kefirach, jogurtach, serkach, lodach), po chemii gospodarstwa domowego, folia opakowaniowa i torby z tworzyw sztucznych
Opakowania styropianowe

Elementy z demontażu pojazdów:
np. zderzaki, elementy wyposażenia i okładzin, tapicerka, fotele itp.
MakulaturaOdpady opakowania papierowe i kartonowe, książki, gazety, broszury reklamowe itp.

Zeszyty, dokumenty: pozbawione segregatorów, folii i innych materiałów niebędących papierem
Mokre, zabrudzone np. resztkami organicznymi, smarami itp.

Kartony po mleku i napojach
Przeterminowane leki i chemikaliaPrzeterminowane lub niezużyte lekarstwa, medykamenty i suplementy dietyOpatrunki, gaziki, plastry, podkłady kompresy itp.
Odpady wielkogabarytoweMeble, materace, dywany, meble ogrodowe, dużych rozmiarów donice ogrodowe, rowery, duże zabawki, wózki i foteliki dziecięceOdpady wielkogabarytowe niepochodzące z gospodarstw domowych

Meble wypełnione innymi odpadami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady pobudowane i poremontowe, stolarka okienna i drzwiowa, płyty karton-gips, ceramika łazienkowa, kabiny prysznicowe i wanny, panele podłogowe i ścienne, grzejniki, części pojazdów, elementy ogrodzenia
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Lodówki, pralki, suszarki, chłodziarki, laptopy, TV, klawiatury myszki, monitory, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe itp.Niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, elektroodpady przemysłowe nie pochodzące z gospodarstw domowych
Zużyte baterie i akumulatoryBaterie przenośne i stacjonarne stosowane
w urządzeniach i sprzęcie domowym, akumulatory samochodowe z aut osobowych
Akumulatory samochodowe uszkodzone, nieszczelne
Odpady budowlano-rozbiórkowe

UWAGA
Na zanieczyszczone odpady poremontowe oraz w ilość przekraczającej 500 kg/rok należy zamówić kontener od firmy specjalizującej się odbiorem powyższych odpadów (usługa płatna)
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (bez zanieczyszczeń)

Gruz ceglany (bez zanieczyszczeń)
w ilości do 500 kg/rok od pojedynczej nieruchomości(przyjąć należy, że 1 m3 odpadów budowlano – rozbiórkowych = 1400 kg)
Wytworzone poza gospodarstwem domowych materiały elewacyjne np.: styropian, wata szklana itp.

Elementy pokryć dachowych np.: papa, eternit, dachówka, blacha,

Ramy okienne i stolarka z szybami

Ziemia z wykopów
Zużyte oponyDo samochodów osobowych o dopusczalnej masie do 3,5 T w ilości nie większej niż 4 sztuki opon w danym rokuDo samochodów powyżej dopuszczalnej masy 3,5 T (np. ciągniki rolnicze, pojazdy specjalistyczne itp.)
Odpady biodegradowalneNie są przyjmowane w PSZOK.

Na podstawie art.3, pkt 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Odpady biodegradowalne są odbierane z nieruchomości przez PGK Kamień Pom.